Rodun yleinen terveystilanne jalostuksen tavoiteohjelman mukaan

* Tässä listauksessa on käytetty lähteenä pelkästään kyseisen rodun jalostuksen tavoiteohjelmaa ja Kennelliiton jalostustietojärjestelmää.
* En ole maininnut listauksessa kaikkia rodussa esiintyviä sairauksia. Kaikilla näillä roduilla esiintyy myös monia muita sairauksia.
* Listaukset eivät ole keskenään vertailukelpoisia! Toiset rotujärjestöt ovat tarkemmin perillä rodussa esiintyvien sairauksien yleisyydestä. Kun taas joissakin roduissa sairauksien yleisyydestä ei rotuyhdistyksellä ole tietoa. Siten se että jostain rodusta on listattu vain vähän sairauksia ei tee kyseisestä rodusta välttämättä terveempää kuin rodusta josta on listattu paljon sairauksia.
 
2010-11/2020 on tutkittu:
*  lonkat, joista % oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli %:lla. E-lonkkia oli %:lla.
*  kyynärnivelet, joista %:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin %:lla.
*  polvet, joista %:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin %:lla.
* elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on  vuotta  kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut  koiraa keskimäärin vuoden  kuukauden ikäisenä.
 
FCI 2
 
Apinapinseri
*Apinapinserin kuono on pidempi kuin griffonilla.
* Rotuyhdistyksen tiedossa on vain yksittäisiä tapauksia eri sairauksista.
 
2010-11/2020 on tutkittu apinapinsereiltä:
* 85 apinapinserin lonkat, joista 71% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 32%:lla. E-lonkkia oli 12%:lla.
* 23 apinapinserin kyynärnivelet, joista 22%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 9%:lla.
* 151 apinapinserin polvet, joista 11%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 4%:lla.
* 61 apinapinserin elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 6 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 11 koiraa keskimäärin 12 vuoden 10 kuukauden ikäisenä.  Syöpään on kuollut 3 koiraa keskimäärin 12 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin on kuollut 5 koiraa keskimäärin 6 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin on kuollut 5 koiraa keskimäärin 7 vuoden 1 kuukauden ikäisenä.
 
 
Appenzellinpaimenkoira
* Rotuyhdistyksen tiedossa on vain yksittäisiä sairastapauksia.
* Rodussa esiintyy mm. olkanivelen kasvuhäiriöitä ja ristisiteiden repeämisiä, mutta niiden yleisyydestä ei ole tietoa.
 
2010-11/2020 on tutkittu appenzellinpaimenkoirilta:
* 197 appenzellinpaimenkoiran lonkat, joista 41% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 14%:lla. E-lonkkia oli 1%:lla.
* 190 appenzellinpaimenkoiran kyynärnivelet, joista 7%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 4%:lla.
* 240 appenzellinpaimenkoiran polvet, joista 13%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 3%:lla.
* 83 appenzellinpaimenkoiran elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 9 vuotta 9 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 22 koiraa keskimäärin 12 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. Syöpään on kuollut 9 koiraa keskimäärin 11 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin on kuollut 7 koiraa keskimäärin 7 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 1 koira on kuollut mäyräkoirahalvaukseen 6 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 5 koiraa on kuollut sydänsairauksiin keskimäärin 12 vuoden 7 kuukauden ikäisenä.
 
Bernhardinkoira
* Spondyloosia 38%:lla kuvatuista.
* Syöpäsairauksien yleisyys rodussa 22%. Rodun yleisin syöpä on pahalaatuinen luusyöpä, jota ei voida hoitaa, vaan se johtaa aina eutanasiaan.
* Mahalaukunkiertymän yleisyys rodussa on 14%, joista suurin osa (82%) on kuollut tähän äkilliseen tilaan. 
* Silmäluomien virheasennot yleisiä. Hoito kirurginen.
 * Ikenien liikakasvu yleinen
 
 2010-11/2020 on tutkittu lyhytkarvaisilta bernhardinkoirilta:
* 199 lonkat, joista 39% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 23%:lla. E-lonkkia oli 2%:lla.
* 194 kyynärnivelet, joista 25%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 11%:lla.
*  44 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 207 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 4 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 17 koiraa keskimäärin 10 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 25 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 6 vuoden 8 kuukauden ikäisenä ja 21 koiraa luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 5 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. Suurinosa ei ole ilmoittanut koiransa kuolinsyytä.
 
 2010-11/2020 on tutkittu pitkäkarvaisilta bernhardinkoirilta:
* 328 lonkat, joista 45% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 22%:lla. E-lonkkia oli 2%:lla.
* 314 kyynärnivelet, joista 19%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 5%:lla.
*  23 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 555 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 11 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 84 koiraa keskimäärin 10 vuoden ikäisenä. 56 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 6 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 44 koiraa oli kuollut  luusto- ja nivelsairauteen keskimäärin 5 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 32 koiraa oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin 6-vuotiaana. 18 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymiseen keskimäärin 7 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. Suurin osa ei ole ilmoittanut koiransa kuolinsyytä.
 
Berninpaimenkoira
* Keskimääräinen elinikä on vain hieman päälle 7 vuotta, vaikka onnettomuudessa kuolleet jätetään laskuista pois.
* 43-44% berninpaimenkoirista kuolee syöpään. Rodun yleisimmät syöpäsairaudet ovat histiosytäärinen sarkooma ja imukudossyöpä.  
* 9,9%:lla 517:stä berninpaimenkoirasta on esiintynyt polven eturistisidevamma. Berninpaimenkoirien ristisiteiden on todettu olevan heikkolaatuisempia kuin useimmilla muilla roduilla.
 
2010-11/2020 on tutkittu berninpaimenkoirilta:
* 2672  lonkat, joista 42% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 16%:lla. E-lonkkia oli 2%:lla.
* 2610 kyynärnivelet, joista 31%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 14%:lla.
* 328 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 2120 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 3 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 188 koiraa keskimäärin 11 vuoden ikäisenä. Merkittävin kuolinsyy oli syöpä, johon oli kuollut 725 koiraa keskimäärin 7 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Toinen yleinen kuolinsyy olivat luusto- ja nivelsairaudet, joihin oli kuollut 168 koiraa keskimäärin 6-vuotiaana. Näihin sisältyy mm. 21 kpl polvenristisidevaurion takia kuollutta koiraa. Mahalaukun kiertymiseen oli kuollut 28 koiraa keskimäärin 7-vuotiaana. Selkäsairauksiin oli kuollut 50 koiraa keskimäärin 8-vuotiaana (osa näistä on takapään halvaantumisia tai mäyräkoirahalvauksia 9-vuotiaana). Munuaisten vajaatoimintaan on kuollut 40 koiraa keskimäärin 4 vuoden 9 kuukauden ikäisenä.
 
Bokseri
* Spondyloosia eli selkärangan rappeuma sairastaa 67,1%. Sairauden yleisyyden vuoksi myös spondyloosia sairastavia koiria on pakko käyttää jalostukseen.
* Sydänlihaksen rappeuma suhteellisen yleinen. Usein sen ensimmäinen oire on äkkikuolema, eikä sairaus tule ilmi sydänkuuntelussa.
* Bokseri on useiden kasvainsairauksien (mm. ikenien liikakasvu 24%:lla, pahalaatuiset mastsolukasvaimet, luusyöpä, imusolmukesyöpä) osalta tyyppirotu.
* Erilaiset autoimmuunisairaudet (mm. allergiat, atopia, autoimmuuni aivokalvontulehdus) ovat rodussa yleisiä eikä linjoja joissa niitä ei esiintyisi ole.
* Iho-ongelmia 22%:lla.
* Silmäsairauksia 16%:lla (esim. kirsikkasilmä, sarveiskalvohaava).
* Rodussa esiintyy myös mm. polven etumaisen ristisiteen repeämisiä.
* Lyhytkuonoinen rotu, joten ongelmat hengityksessä ja kehon lämmönsäätelyssä mahdollisia.
* Synnytyksistä 40,4%:ssa jouduttiin turvautumaan keisarinleikkaukseen ja lisäksi 7,4%:ssa tarvittiin muuta eläinlääkärin apua.
 
2010-11/2020 on tutkittu boksereilta:
* 1367 lonkat, joista 50% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 14%:lla. E-lonkkia oli 1%:lla.
* 988 kyynärnivelet, joista 2%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0 %:lla (3 koiralla).
* 402 polvet, joista 0%:lla (2 koiralla) todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 1298 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 3 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 213 koiraa keskimäärin 11 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 323 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 8 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. 75 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin keskimäärin 6 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 58 koiraa oli kuollut sydänsairauksiin keskimäärin 7 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 51 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin (mm. nivelrikko, polven ristisidevaurio) keskimäärin 7 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 28 koiraa oli kuollut munuaisten vajaatoimintaan keskimäärin 5 vuoden 10 kuukauden ikäisenä.
 
Bullmastiffi
* Agrian tilastojen mukaan 50% bullmastiffiuroksista kuoli ennen 4,9 vuoden ikää ja 50% bullmastiffinartuista kuoli ennen 5,2 vuoden ikää.
* Bullmastiffien riski kuolla kasvainsairauksiin on 7,5 kertaa isompi kuin muilla koiraroduilla vakuutusyhtiö Agrian keräämien tilastojen mukaan. Yleisimmät kasvaintyypit rodulla ovat imusolmukesyöpä (kuolinsyynä 25%:lla) ja luusyöpä (kuolinsyynä 18%:lla).
* Bullmastiffien riski kuolla polvien (esim. polven ristisidevauriot), lonkkien ja lantion alueiden sairauksiin on moninkertainen verrattuna muiden rotujen keskiarvoon.
* Agrian tilastojen mukaan bullmastiffilla 5 kertaa enemmän allergioita kuin muilla roduilla keskimäärin.
* Silmäluomen kiertymä entropium on bullmastiffilla 75 kertaa yleisempi kuin muiden rotujen keskiarvo. Silmäluomen kiertymää esiintyy eniten roduilla joilla on naamassa ihopoimuja sillä geenit jotka aiheuttavat naaman poimut vaikuttavat myös silmäluomien rakenteeseen. Hoitona on leikkaus.
* Yleisin iho-ongelma on furunkuloosi 16%:lla.
* 49% synnytyksistä on jouduttu turvautumaan keisarinleikkaukseen ja lääkitystä (oksitosiini/kalkki) on jouduttu antamaan 30% synnytyksistä.
* Hengitysvaikeuksia johtuen lyhyestä kuonosta, ahtaista sieraimista ja ahtaista hengitysteistä esiintyy joillain yksilöillä, mutta ne eivät jalostuksen tavoiteohjelman mukaan ole kovin yleisiä.
 
2010-11/2020 on tutkittu bullmastiffeilta:
* 793 lonkat, joista 72% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 32%:lla. E-lonkkia oli 4%:lla.
* 786 kyynärnivelet, joista 22%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 9%:lla.
* 26 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 657 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 9 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 79 koiraa keskimäärin 9 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 210 koiraa kuoli syöpään keskimäärin 6 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Näistä 47 oli kuollut imusolmukesyöpään keskimäärin 5 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 47 koiraa kuoli luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 4 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 29 koiraa kuoli sydänsairauksiin keskimäärin 5 vuoden 5 kuukauden ikäisenä.
 
Bordeauxindoggi
* Rodun suurimpia terveysongelmia nivelten kasvuhäiriöiden lisäksi ovat iho-ongelmat, allergiat, syöpäsairaudet ja lyhyt elinikä.
* Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen on rodussa yleinen ongelma ja vaatii leikkaushoidon. Ilman hoitoa tila aiheuttaa silmätulehduksia ja voi vaurioittaa silmää niin pahoin että silmä sokeutuu. 
* Rodussa esiintyy myös sydänsairauksia (mm. sydänlihaksen etenevää rappeumaa, jota koira voi sairastaa vaikkei siltä kuuluisi sivuääntä).
* Rodussa esiintyy polven ristisidevaurioita.
* Vatsalaukun kiertymää esiintyy jonkin verran.
* Rotu kuuluu lyhytkuonoisiin, brakykefaalisiin rotuihin. Lämmönsäätely on rodulla heikentynyt ja se saa pitkäkuonoisiin rotuihin verrattuna herkemmin lämpöhalvauksen. Lähde: https://jalostus.kennelliitto.fi/RotuPDF.ashx?R=116&T=2
 
2010-11/2020 on tutkittu bordeauxindogeilta:
* 235 lonkat, joista 82% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 51%:lla. E-lonkkia oli 8%:lla.
* 241 kyynärnivelet, joista 47%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 27%:lla.
* 38 polvet, joista 3%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 201 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 3 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 19 koiraa keskimäärin 9 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 64 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 6 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Näistä 22 kpl oli imusolmukesyöpiä joihin koirat menehtyivät keskimäärin 6 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 26 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 4 vuoden 1 kuukauden ikäisenä.
 
 
Cane corso
* Cane corson kallon muoto ja löysänahkaisuus altistavat silmäluomien kääntymiselle ulos- tai sisäänpäin ja kirsikkasilmälle (31%:lla). 
* Polven eturistisiteen repeämä 9,5%:lla.
* Sikaripunkki yleinen.
 
2010-11/2020 on tutkittu cane corsoja:
* 314 lonkat, joista 55% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 33%:lla. E-lonkkia oli 3%:lla.
* 309 kyynärnivelet, joista 30%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 8%:lla.
* 61 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 110 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 4 vuotta 8 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 6 koiraa keskimäärin 10 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 30 koiraa keskimäärin 2 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 14 koiraa keskimäärin 7-vuotiaana. 8 koiraa oli lopetettu käytöshäiriöiden (yleisin salakavaluus ja arvaamattomuus) vuoksi keskimäärin 3 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 6 koiraa keskimäärin 3 vuoden 6 kuukauden ikäisenä.
 
Dobermanni
* Agrian sairastavuustilastojen mukaan dobermannit tarvitsevat enemmän eläinlääkärinhoitoa kuin muut rodut keskimäärin. Keskimääräinen riski sairastua on kaikilla roduilla 15,9%, kun taas dobermanneilla se on 26,5%. 
* 45-63% dobermanneista sairastaa etenevää sydänlihaksen rappeumaa (kardiomyopatia). Dobermanneilla esiintyvä kardiomyopatia eroaa muiden rotujen kardiomyopatiasta aggressiivisemman etenemisensä ja poikkeuksellisen heikon hoitovasteensa vuoksi. Kliinisten oireiden ilmaantumisen jälkeen sairaus johtaa dobermanneilla nopeasti kuolemaan (elinaika oireiden ilmaantumisen jälkeen keskimäärin muutama kuukausi). Oireettomilta koirilta suositellaan tutkittavan säännöllisesti 24h EKG ja sydämen ultraääni, jotta sairaus löytyisi ennen oireiden puhkeamista. Sairaus ei yleensä aiheuta sivuääntä, eikä eikä sitä voida todeta pelkällä sydänkuuntelulla.
* Vuosina 2010-2016 tutkittiin 1249 dobermannin (24% syntyneistä) selkä, joista 26%:lla ilmeni spondyloosimuutoksia.
* Furunkuloosi yleinen
* Rodussa esiintyy polven ristisiteiden repeämisiä.
* Rodussa esiintyy kaularangan instabiliteettia eli wobblerin syndroomaa (6%:lla Agrian tilastojen mukaan).
* Kasvainsairauksia esiintyy kuten muillakin roduilla, eivätkä ne ole dobermanneilla sen yleisempiä. Dobermanneilla yleisimmät kasvainsairaudet ovat lymfooma ja maitorauhaskasvaimet.
* Astutukset ja synnytykset sujuvat dobermanneilla pääosin normaalisti.
 
2010-11/2020 on tutkittu dobermanneilta:
* 899 lonkat, joista 30% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 5%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla (2 koiralla).
* 647 kyynärnivelet, joista 1%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla (2 koiralla).
* 102 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 1533 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 3 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 150 koiraa keskimäärin 11 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 264 dobermannia keskimäärin 8 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 147 dobermannia oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin  6 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 82 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 6 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 81 koiraa oli kuollut selkäsairauteen keskimäärin 6 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 59 koiraa oli lopetettu käytöshäiriöiden (yleisin salakavaluus tai arvaamattomuus) vuoksi keskimäärin 3 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. 29 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 8 vuoden 3 kuukauden ikäisenä.
 
 
Englanninbulldoggi
* Englanninbulldoggi on brakykefaalinen eli lyhytkuonoinen rotu. Hieman yli 30 englanninbulldogin hengitystiet on tutkittu ja rodun yleisimmät ongelmat olivat ahtaat sieraimet ja liian pitkä kitapurje. Jonkin verran todettiin myös mm. kurkunpään turpoamista ahtautuneen hengityksen takia. Vuoden 2013 terveyskyselyn perusteella omistajat kokivat että vain 8% bulldogeista kärsi hengitysongelmista, mutta todennäköisesti vähäinen luku johtuu siitä etteivät omistajat tunnista hengitysvaikeuksien oireita.
* Kirsikkasilmä 23%:lla, joista yli puolet leikattu.
* Tiukka häntä 22%:lla, aiheutti osalle toistuvia hännänalustulehduksia.
* Idiopaattinen pään tärinä 16%:lla.
* Muita rodulla yleisiä sairauksia ovat mm. silmäluomen kiertymät, allergiat, atopiat ja erilaiset krooniset tulehdukset.
* 73% synnytyksistä jouduttu turvautumaan keisarinleikkaukseen. 50 astutuksesta vain 5 sujui ilman ihmisen apua.
 
2010-11/2020 on tutkittu englanninbulldogeilta:
* 135 lonkat, joista 97% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 77%:lla. E-lonkkia oli 36%:lla.
* 158 kyynärnivelet, joista 49%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 31%:lla.
* 336 polvet, joista 10%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 3%:lla.
* 560 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 9 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 102 koiraa keskimäärin 9 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 60 koiraa keskimäärin 6 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 33 koiraa keskimäärin 6 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 23 koiraa keskimäärin 4 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Hengitystiesairauksiin oli kuollut 19 koiraa keskimäärin 4 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Epilepsiaan oli kuollut 12 koiraa keskimäärin 4-vuotiaana. Usein kuolinsyy on jätetty ilmoittamatta.
 
Espanjanmastiffi
* Rotuyhdistyksen tiedossa vain yksittäisiä sairastapauksia esim. muutamia ristisiteen repeämisiä, kilpirauhasen vajaatoimintaa, silmäluomen kiertymisiä sisään- tai ulospäin ja vatsalaukun kiertymiä.
* Jos koira kuolaa paljon, sen kaulan alusnahka voi jäädä jatkuvasti kosteaksi ja ihoon voi tulla hiiva tai se voi jopa tulehtua (hot spot).
 
2010-11/2020 on tutkittu espanjanmastiffeilta:
* 49 lonkat, joista 38% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 22%:lla. E-lonkkia oli 8%:lla.
* 45 kyynärnivelet, joista 18%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 11%:lla.
* 9 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 80 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 2 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 11 koiraa keskimäärin 9 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 12 koiraa keskimäärin 4 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 8 koiraa keskimäärin 6 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 6 koiraa keskimäärin  4 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Mahalaukun kiertymään oli kuollut 5 koiraa keskimäärin 5 vuoden 9 kuukauden ikäisenä.
 
Estrelanvuoristokoira
* Yleisin kuolinsyy on syöpäsairaudet. Yleisin syöpätyyppi on luusyöpä, jota ei voida hoitaa. Yli 35 kiloa painavilla koirilla on todettu 60 kertaa suurempi riski sairastua luusyöpään verrattuna alle 10 kiloisten koirien riskiin.
* Rotuyhdistyksen tiedossa on vain yksittäisiä sairastapauksia kuten 9 mahalaukun kiertymään kuollutta koiraa ja 6 selkäsairasta (joista yleisimpiä oli erilaiset nikamaongelmat kuten epämuotoinen lanneristinikama).
 
2010-11/2020 on tutkittu estrelanvuoristokoirilta:
* 137 lonkat, joista 28% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 14%:lla. E-lonkkia oli 4%:lla.
* 135 kyynärnivelet, joista 5%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 2%:lla.
* 45 polvet, joista 2%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 229 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 5 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 57 koiraa keskimäärin 10 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 24 koiraa keskimäärin 8 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 16 koiraa keskimäärin 4 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 11 koiraa oli lopetettu käyttäytymishäiriöiden vuoksi keskimäärin  4 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 8 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 7 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 7 koiraa oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin 4 vuoden 11 kuukauden ikäisenä.
 
Hovawart
* Keskimäärin pitkäikäisempi kuin monet muut isot koirarodut.
* Perusterve rotu. Yleensä suurilla koirilla yleiset sairaudet ovat hovawarteilla harvinaisempia esim. syöpäsairauksia on noin 7,5%:lla (yleisin luusyöpä), sydänsairauksia (aortan ja keuhkovaltimon ahtauma ja sydänlihaksen rappeuma) noin 5%:lla ja mahalaukun kiertymää noin 4%:lla.
* 11%:lla kilpirauhasen vajaatoiminta (90 koiralla 800:sta yksilöstä joiden sairastiedot on rotuyhdistyksellä). Myös kansainvälisessä yli 4000 hovawartin terveystietokannassa kilpirauhasen vajaatoiminnan yleisyys on 12,5%.
* SA autoimmuunisairautta noin 5%:lla.
* Astutukset ja synnytykset sujuvat yleensä ilman ongelmia.
 
2010-11/2020 on tutkittu hovawarteja:
* 1249 lonkat, joista 16% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 3%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla (4 koiralla).
* 1089 kyynärnivelet, joista 1%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla (3 koiralla).
* 68 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 1099 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on  9 vuotta 8 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 288 koiraa keskimäärin 12 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. 170 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 9 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 58 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin  8 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 49 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin keskimäärin 9 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 27 koiraa oli lopetettu käytöshäiriöiden takia keskimäärin 4 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. 18 koiraa oli kuollut mahalaukunkiertymään keskimäärin  8 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 18 koiraa oli kuollut sydänsairauksiin keskimäärin 7 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 15 koiraa oli kuollut kurkunpäänhalvaukseen keskimäärin 11 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Monet ovat jättäneet kuolinsyyn kertomatta.
 
 Isosveitsinpaimenkoira
* Rotu on Suomessa niin harvinainen, ettei sen eliniästä eikä terveydestä ole suomalaisessa kannassa paljoa tietoa. Sen vuoksi tilastot perustuvat Yhdysvalloissa tehtyyn tutkimukseen 1225 isosveitsinpaimenkoiran terveydestä.
*198 koiran keskimääräinen elinikä oli 7,5 vuotta Yhdysvalloissa. 12,1% kuoli 0-3-vuotiaana, 21,2% 4-6-vuotiaana, 27,8% 7-9-vuotiaana ja 38,9% oli elänyt vähintään 10-vuotiaaksi. Myös Suomessa keskimääräinen elinikä on alhainen.
* Olkanivelen OCD 12,5%:lla. Ilmenee tavallisesti etujalan ontumisena 4-7kk ikäisenä, hoitona tähystysleikkaus.
* 18,3% suomalaisista isosveitsinpaimenkoirista herkkävatsaisia
* Epilepsia noin 6,1%:lla.
* Mahalaukun- ja pernan kiertymää esiintyy, mutta yleisyydestä ei ole tietoa.
*Suomessa 44% synnytyksistä johtaa keisarinleikkaukseen (syynä yleensä polttoheikkous). Pentuekuolleisuus on hälyttävän korkea. Yli 37% syntyneistä pennuista syntyy kuolleina tai kuolee alle viikon vanhana.
 
2010-11/2020 on tutkittu isosveitsinpaimenkoirilta:
* 86 lonkat, joista 28% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 12%:lla. E-lonkkia oli 0 %:lla.
* 79 kyynärnivelet, joista 15%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 1%:lla.
* 13 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 33 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 7 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 3 koiraa keskimäärin 10 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Epilepsiaan oli kuollut 5 koiraa keskimäärin 3 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin (mm. polven ristisidevaurioita 2 kpl) oli kuollut 4 koiraa keskimäärin 5 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. Mahalaukun kiertymään oli kuollut 4 koiraa keskimäärin 7 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 2 koiraa keskimäärin 3 vuoden 8 kuukauden ikäisenä.
 
 Kääpiöpinseri
* Perusterve rotu, ei liioiteltuja ulkomuotopiirteitä.
* Epilepsia 11%:lla.
* Rotuyhdistyksen tiedossa on 69 kpl lasiaisen rappeumaa (vaikuttaa merkittävästi koiran näkökykyyn).
* Astutukset ja synnytykset sujuvat yleensä luonnollisesti.
 
2010-11/2020 on tutkittu kääpiöpinsereiltä:
* 92 lonkat, joista 14% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 2%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla.
* 77 kyynärnivelet, joista 4%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla.
*  2179 polvet, joista 6%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 2%:lla.
* 936 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 10 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 175 koiraa keskimäärin 13 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. 99 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 10 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. 32 koiraa oli lopetettu käyttäytymishäiriöiden (yleisin salakavaluus tai arvaamattomuus) vuoksi keskimäärin 4 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 19 koiraa keskimäärin 7 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. Selkäsairauksiin oli kuollut 18 koiraa keskimäärin 9 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Näistä 6 kpl oli mäyräkoirahalvauksia keskimäärin 8-vuotiaana. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 13 koiraa keskimäärin 9-vuotiaana. Munuaisten vajaatoimintaan oli kuollut 13 koiraa keskimäärin 10 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. Silmäsairauksiin (esim. linssin irtoaminen, sokeutuminen, silmänpainetauti) oli kuollut 11 koiraa keskimäärin 8 vuoden 5 kuukauden ikäisenä.
 
Kääpiösnautseri
* Välimuotoinen lanneristinikama 58%:lla 88 tutkitusta.
* Yhdistyksen tiedossa on 73kpl epilepsiaa sairastavia kääpiösnautsereita, mutta sairauden yleisyydestä % ei ole tietoa.
* Rodulla on perinnöllinen alttius virtsakiteisiin ja -kiviin. Alttius virtsakiviin voi johtua myös siitä että kääpiösnautserit yleensä juovat vähemmän kuin muun rotuiset koirat. Rotuyhdistyksen tiedossa on 41 koiraa joilla oli virtsakiviä tai virtsakiteitä. Yleisin virtsakivityyppi oli kalsiumoksalaatti. Hoitamattomana voi johtaa kuolemaan.
* Silmäsairauksista on tiedossa mm. 562kpl silmäripsiin liittyviä ongelmia, 57kpl harmaakaihia (samentaa linssin osittain tai kokonaan) ja 40kpl PRA:ta (= etenevä verkkokalvon surkastuma, ensioireena on hämäräsokeus, myöhemmin koira sokeutuu kokonaan).
 
2010-11/2020 on tutkittu kääpiösnautsereilta:
* 227 lonkat, joista 22% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 0%:lla (1 koiralla). E-lonkkia oli 0%:lla.
*  202 kyynärnivelet, joista 17 %:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 2%:lla.
*  998 polvet, joista 1%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla (2 koiralla).
* 1961 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 10 vuotta 4 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 511 koiraa keskimäärin 13 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 245 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 10 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 105 koiraa oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin 10 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 30 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin keskimäärin 9 vuoden 2 kuukauden ikäisenä, näistä 13 kpl oli mäyräkoirahalvauksia keskimäärin 8 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 28 koiraa oli kuollut kohtutulehdukseen keskimäärin 10 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. 24 koiraa oli kuollut virtsakiviin keskimäärin 10-vuotiaana. 22 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 9 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. 19 koiraa oli kuollut munuaisten vajaatoimintaan keskimäärin 8-vuotiaana. 12 koiraa oli kuollut epilepsiaan keskimäärin 7 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 10 koiraa oli kuollut cushingin tautiin keskimäärin 10 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Useimpien koirien kuolinsyytä ei ollut kerrottu. Myös sairauksiin kuolleet ovat eläneet keskimäärin vanhoiksi, rodun keskimääräistä elinikää alentaa 111 kpl nuorena tapaturmaisesti kuollutta koiraa.
 
Landseer
* Rotuyhdistyksen tiedossa on vain yksittäistapauksia eri sairauksista kuten polven ristisidevamma 6 koiralla,  vatsalaukun kiertymä 16 koiralla ja silmäluomen ulospäin kääntyminen 13 koiralla. Rodussa esiintyy myös mm. epilepsiaa, luusyöpää, imusolmukesyöpää, leukemiaa, sydämen vajaatoimintaa, pieniä hampaita, ikenien liikakasvua ja hampaiden painumista ikenien sisään, mutta näiden yleisyydestä ei ole mitään tietoa.
 
2010-11/2020 on tutkittu landseereilta:
* 463 lonkat, joista 30% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 13%:lla. E-lonkkia oli 2%:lla.
*  452 kyynärnivelet, joista 22%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 7%:lla.
*  32 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 595 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 11 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut  106 koiraa keskimäärin 11 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 85 koiraa keskimäärin 6 vuoden 4 kuukauden ikäisenä, näistä 12kpl oli polven ristisidevaurioita. Syöpään oli kuollut 71 koiraa keskimäärin 8 vuoden 2 kuukauden ikäisenä, näistä 18kpl oli luusyöpiä keskimäärin 7 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 28 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimääri 7 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 17 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin keskimäärin 7-vuotiaana. Sydänsairauksiin (mm. kardiomyopatia) oli kuollut 17 koiraa keskimäärin 7 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 14 koiraa oli lopetettu käytöshäiriöiden vuoksi keskimäärin 3 vuoden 9 kuukauden ikäisenä.
 
 Leonberginkoira
* Luuston kasvuhäiriöt ja kasvuikäisten pentujen ontuminen rodussa erittäin yleistä.
* Viime vuosina noin 5% kaikista syntyneistä koirista on kuollut nuorena (alle 2-vuotiaana) äkillisesti. Osalle näistä koirista on tehty ruumiinavaus, eikä niiden sydämestä löytynyt poikkeavia muutoksia. Äkkikuolemien syy ei ole vielä selvinnyt.
* Yleisin kuolinsyy on syöpä. Yleisin syöpätyyppi on luusyöpä. Muita yleisiä syöpätyyppejä rodussa ovat narttujen pahalaatuiset nisäkasvaimet, verisyöpä ja mastsolukasvain. Syöpä on yleinen sairaus kaikilla koiraroduilla, mutta leonberginkoirilla syöpä on vielä yleisempää kuin muilla roduilla keskimäärin.
* Kilpirauhasen vajaatoiminta 4,2%:lla (muilla roduilla sitä esiintyy keskimäärin 1,3%:lla joten sairaus on leonbergeillä yleisempi kuin muilla roduilla).
* Rodulla on myös oma sairaus leonberginkoiran polyneuropatia. Kyseessä on laaja-alainen ääreishermojen toimintahäiriö. Sairaus alkaa 1-3-vuotiaana hitaasti pahenevista liikkumisvaikeuksista (nostaa takaraajoja liioitellun korkealle), hengitysvaikeuksista ja haukkuäänen muutoksesta, ja voi johtaa täydelliseen halvaantumiseen. Sairauden yleisyydestä ei ole tietoa.
* Rodussa esiintyy myös mm. kurkunpään halvausta, mahalaukun kiertymää, sydänlihaksen rappeumaa ja spondyloosia, mutta niiden yleisyydestä ei ole tietoa.
 
2010-11/2020 on tutkittu leonberginkoirilta:
* 958 lonkat, joista 25% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 11%:lla. E-lonkkia oli 2%:lla.
* 933 kyynärnivelet, joista 11%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 2%:lla.
* 62 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 1257 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 7 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 207 koiraa keskimäärin 10 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 285 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 7 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Näistä 63 kpl oli luusyöpiä keskimäärin  7 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 84 koiraa oli kuollut sydänsairauksiin keskimäärin 7 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 80 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 6 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 33 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin keskimäärin 7 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 22 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 6 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 15 koiraa oli kuollut kurkunpään halvaukseen keskimäärin 7 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. 14 koiraa oli lopetettu käyttäytymishäiriöiden vuoksi keskimäärin 4-vuotiaana.
 
Mastiffi
* Rodussa esiintyy mm. polven ristisiteiden katkeamista, epilepsiaa, etenevää verkkokalvon surkastumaa (PRA) ja silmäluomen kääntymistä sisään- tai ulospäin, mutta sairauksien yleisyydestä ei rotujärjestöllä ole tietoa.
* Kystinuriaa on tavattu maailmanlaajuisesti paljon mastiffi uroksilla, mutta sairauteen on olemassa geenitesti. Nartut eivät sairastu.
* Nartut ovat halukkaita hoitamaan pentujaan, mutta ilman valvontaa narttu saattaa murskata pennun painonsa alle maatessaan.
 
2010-11/2020 on tutkittu mastiffien:
* 132 lonkat, joista 54% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 21%:lla. E-lonkkia oli 3%:lla.
* 131 kyynärnivelet, joista 20%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 11%:lla.
* 11 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 128 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 8 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut  15 koiraa keskimäärin 9 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 17 koiraa keskimäärin 7 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 14 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 5 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 6 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin keskimäärin  7 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 3 koiraa oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin 8 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 3 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 6 vuoden 5 kuukauden ikäisenä.
 
Pinseri
* Rakenteeltaan liioittelematon peruskoira.
* Koko nykyinen pinserikanta polveutuu 6 kantakoirasta 1950-luvulta, joten kaikki koirat ovat sukua keskenään, mikä altistaa geenien kahdentumiselle ja siten sairauksille.
* Perinnöllinen harmaakaihi ilmenee pinsereillä yleensä yli 4-vuotiaana. 1-5-vuotiaana tutkituista pinsereistä harmaakaihi on löytynyt 12%:lta kun taas 5-9-vuotiaina tutkituista harmaakaihi on löytynyt 22%:lta. Suomessa on monia pinsereitä, jotka ovat saaneet kaihidiagnoosin vasta jalostuskäytön jälkeen, mikä tekee sairauden poisjalostamisesta vaikeaa koska narttujen ensimmäistä astutusta ei voi lykätä kovin myöhäiseen.
* 31,9% pinseripennuista saa neurologisia oireita ensimmäisestä penikkatautirokotteesta. Pahimmillaan oireet ovat henkeä uhkaavia ja eläinlääkärin hoitoa vaativia (kortisonipistos, b-vitamiinipistos, muutama koira jouduttu rauhoittamaan jotta saatu kramppaaminen loppumaan), mutta kuolemantapaukset rokotusreaktioissa ovat olleet vain yksittäisiä. Oireet alkavat pinsereillä yleensä noin 7-14 vuorokauden kuluttua rokotuksesta.
* 47% nuorista alle 2-vuotiaista pinsereistä kärsii halkeilevista ja verta vuotavista korvalehdistä. 13%:lla vaiva jatkuu myös vanhemmalla iällä. Tämän korvalehtien vaskuliitin epäillään olevan autoimmuunisairaus ja se on kannassa niin yleinen ettei sitä ole mahdollista kitkeä jalostuksella kokonaan pois rodusta.
* Rotuyhdistyksen tiedossa on myös noin 10kpl SLO autoimmuunisairautta (vaurioittaa kynsiä).
* Astutukset ja synnytykset sujuvat pääosin ongelmitta ja luonnollisesti.
 
2010-11/2020 on tutkittu pinsereiltä:
* 260 lonkat, joista 15% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 2%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla (1 koiralla).
* 99 kyynärnivelet, joista 2%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla.
* 32 polvet, joista3 %:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 272 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 9 vuotta 5 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 50 koiraa keskimäärin 13 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 69 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 11 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 18 koiraa keskimäärin 9 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 16 koiraa oli lopetettu käytöshäiriöiden (yleisimpänä salakavaluus tai arvaamattomuus) takia keskimäärin 3 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Selkäsairauksiin oli kuollut 5 koiraa keskimäärin 9 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 3 koiraa keskimäärin 6 vuoden 2 kuukauden ikäisenä.
 
Pyreneittenkoira
* Olkanivelen osteokondroosi: Terveyskyselyn perusteella noin 13%:lla pyreneittenkoirista (7 koiralla 54 koirasta). Nivelpinnan ruston kehitys häiriintyy, mikä saattaa johtaa kivuliaaseen irtopalaan nivelessä. Oireet alkaa 5-9kk ikäisenä etupään ontumisena. Ennuste on hyvä, mutta leikkaushoito on kallis.
* Vaikea-asteinen patella luksaatio on alle vuoden ikäisten pyreneittenkoirien yleisin lopetussyy. Viralliset polvitilastot antavat sairauden yleisyydestä virheellisen kuvan, koska osa koirista lopetetaan ennen virallista tutkimusta. Osaa koirista on hoidettu leikkauksella jossa telauraa syvennetään.
* Polven ristisiteiden katkeamisen takia on leikattu useita pyreneittenkoiria.
* Polvivikoja (mukana myös tapaturmat) noin 30%:lla terveyskyselyyn vastanneista (16 koiralla 54:stä koirasta).
* Epilepsiaa terveyskyselyn perusteella sairastaa noin 28% (15 koiraa 54 koirasta).
* Yleisin kuolinsyy: syöpä
* Rodussa esiintyy myös mm.mahalaukun kiertymää,  dilatoiva kardiomyopatia sydänlihassairautta (ei tietoa yleisyydestä), iho-oireita (paljon) ja korvatulehduksia (paljon). Ainakin osa iho- ja korvaongelmista on seurausta immuunijärjestelmän häiriöistä mutta jäävät usein vaille tarkempaa diagnoosia.
* Rodussa esiintyy panosteiittiä eli kivuliasta kasvavien luiden tulehdussairautta. Mutta yleisyydestä ei ole tietoa. Hoidetaan kasvuaikana levolla ja kipulääkkeillä ja paranee kasvun loputtua.
* Lisääntyminen sujuu yleensä ilman ongelmia.
 
2010-11/2020 on tutkittu pyreneittenkoirilta:
* 235 lonkat, joista 19% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 9%:lla. E-lonkkia oli 2%:lla.
* 228 kyynärnivelet, joista 5%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla (1 koiralla).
* 173 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 261 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 6 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 48 koiraa keskimäärin 11 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 33 koiraa keskimäärin 8-vuotiaana. 22 koiraa oli jouduttu lopettamaan käytöshäiriöiden (yleisimmät salakavaluus, arvaamattomuus ja vihaisuus) vuoksi keskimäärin 3 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 21 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 5 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 9 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 5 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. 6 koiraa oli kuollut sydänsairauksiin keskimäärin 5 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 2 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin keskimäärin 8 vuoden 9 kuukauden ikäisenä.
 
Pyreneittenmastiffi
* Yli 10-vuotias pyreneittenmastiffi ei ole harvinaisuus veteraanikehässä. Jalostuksen tavoiteohjelman mukaan rotu on suureen kokoonsa nähden pitkäikäinen.
* Vuoden 2006 terveyskyselyn perusteella yli 50% pyreneittenmastiffeista oli kärsinyt jostakin immuunijärjestelmän häiriöstä esim. hotspot/allergiat tms. Hotspot on rodun yleisin ongelma ja liittynee myös rodun runsaaseen turkkiin.
* Epilepsia noin 5%:lla.
* Sydänsairauksia esiintyy jonkun verran.
 
2010-11/2020 on tutkittu pyreneittenmastiffeilta:
* 484 lonkat, joista 51% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 27%:lla. E-lonkkia oli 9%:lla.
* 480 kyynärnivelet, joista 20%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 12%:lla.
* 3 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 518 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 1 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 97 koiraa keskimäärin 10 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 78 koiraa on kuollut nivel- ja luustosairauksiin keskimäärin 5-vuotiaana. Näistä 8 koiraa on kuollut polven ristisidevaurion takia. 51 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 7 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Yleisin syöpätyyppi oli luusyöpä, johon on kuollut 21 koiraa keskimäärin 7 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. 34 koiraa on kuollut sydänsairauteen (esim. kardiomyopatia) keskimäärin 6 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 10 koiraa on lopetettu käytöshäiriöiden (esim. pelokkuus ja vihaisuus) takia keskimäärin 2 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 8 koiraa on kuollut kohtutulehdukseen keskimäärin 5 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 6 koiraa on kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 4 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 6 koiraa on kuollut selkäsairauteen (esim. spondyloosi tai takapään halvaantuminen) keskimäärin 5 vuoden 6 kuukauden ikäisenä.
 
Rottweiler
* Rottweilerin yleisin kuolinsyy on syöpä. Rodussa esiintyy mm. luusyöpää ja imusolmukesyöpää.
* Polven ristisidevauriot ovat rottweilereilla yleisiä (Kennelliiton terveyskyselyn perusteella noin 21%:lla) ja vaativat kalliin leikkaushoidon.
* Rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa on liian vähän tietoa terveysongelmien yleisyydestä.
 
2010-11/2020 on tutkittu rottweilereilta:
*  2510 lonkat, joista 26% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 11%:lla. E-lonkkia oli 1%:lla.
* 2494 kyynärnivelet, joista 33%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 9%:lla.
* 132 polvet, joista 2%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
*2631 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 0 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 384 koiraa keskimäärin 11 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 694 koiraa on kuollut syöpään keskimäärin  8 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Yleisin kasvaintyyppi oli luusyöpä johon oli kuollut 120 koiraa keskimäärin 8 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. Imusolmukesyöpään oli kuollut 74 koiraa keskimäärin 7 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 210 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 6 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. Näistä 25 koiraa oli kuollut polven ristisidevaurion takia. 93 koiraa oli kuollut selkäsairauteen keskimäärin 7 vuoden 1 kuukauden ikäisenä, näistä takapään halvaukseen oli kuollut 16 koiraa keskimäärin 7 vuoden 2 kuukauden ikäisenä ja mäyräkoirahalvaukseen 5 koiraa keskimäärin 6,5 vuoden ikäisenä. 80 koiraa oli jouduttu lopettamaan käytöshäiriöiden (yleisimmät salakavaluus, arvaamattomuus ja vihaisuus) takia keskimäärin 3 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin on kuollut 71 koiraa keskimäärin 6 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 25 koiraa on kuollut epilepsiaan keskimäärin 4 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 15 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 8 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 
 
Sarplaninac
* Rodun kanta on Suomessa vielä pieni, joten todetut sairaudet ovat olleet yksittäistapauksia eikä rodun terveydentilasta ole saatavilla tilastotietoa. Rodussa on esiintynyt mm. epilepsiaepäilyjä, iho-oireita, syöpää ja vatsalaukunkiertymää. Muista maista ei olla saatu tietoa rodun terveydestä.
* Rotu lisääntyy luonnollisesti, astutukset ja synnytykset sujuvat yleensä ongelmitta. Tosin Suomessa syntyy keskimäärin 1 pentue/vuosi joten tilastotietoa aiheesta ei ole saatavilla.
 
2010-11/2020 on tutkittu sarplaninaceilta:
* 32 lonkat, joista 47% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 31%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla.
* 32 kyynärnivelet, joista 18%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 9%:lla.
* 0 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 46 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 8 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 12 koiraa keskimäärin 11 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 3 koiraa keskimäärin 9 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 2 koiraa oli jouduttu lopettamaan käyttäytymishäiriöiden vuoksi keskimäärin 4 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 2 koiraa keskimäärin 6 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. Mahalaukun kiertymään oli kuollut 1 koira 4 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Kardiomyopatiaan oli kuollut 1 koira 7 vuoden 3 kuukauden ikäisenä.
 
Shar pei
* Rodulla esiintyy iho-ongelmia selvästi muita rotuja enemmän. Terveyskyselyn perusteella erilaisista iho-ongelmista kärsii 54% shar peistä.
* Rodulle tyypillisen poimuisen ihon aiheuttava mutaatio altistaa koiran myös SPAID-oireyhtymälle. Koiralla on sitä suurempi riski sairastua, mitä poimuisempi iho sillä on. SPAID-oireyhtymässä koiralla on jaksoittain toistuvia kuumejaksoja (shar pei-kuume), sekä nivel-, iho- ja korvatulehduksia. Krooniset ja uusiutuvat tulehdusjaksot saattavat aiheuttaa munuaisten vaurioitumisen (amyloidoosi), joka johtaa kuolemaan koska munuaiset eivät toimi. Noin joka toisella shar pei kuumetta sairastavalla koiralla esiintyy myös kivuliasta turvotusta toisessa tai molemmissa kintereissä. Monella shar peillä on nestekerääntymiä kintereissä tai nilkoissa, eikä niitä pidä sekoittaa shar pei kuumeeseen. Shar pei kuumetta vastaavaa sairautta esiintyy myös ihmisillä nimellä familiaali välimeren kuume. Oireyhtymään kuuluu myös ihomusinoosi, joka johtuu hyaluronihapon liikatuotannosta ja ilmenee nestekerääntyminä jaloissa, kaulan alla ja kupeilla. Jos nestekertymä puhkaistaan, sieltä valuu kirkasta nestettä musiinia. Jos koira raapii näitä rakkoja, voi seurauksena olla ihotulehdus. Musiinia voi kerääntyä myös syvemmälle ihonalaisiin kerroksiin muodostaen ryppyjä.  Hyaluronihapon liikatuotanto aiheuttaa myös ahtautta korvakäytäviin ja hengityselimiin altistaen korva- ja hengityselimistön tulehduksille. Oleteteaan että SPAID altistaa koiran myös mm. aggressiivisille mastsolukasvaimille, streptokokin aiheuttamalle toksiselle shokkioireyhtymälle, imusuonitulehdukselle eli verenmyrkytykselle, verisuonitulehdukselle eli vaskuliitille sekä tulehdukselliselle suolistosairaudelle (IBD). Tämä SPAID-mutaatio tunnistettiin vuonna 2011. Yksilön riskiä sairastua voi ennustaa SLU:n kehittämällä DNA-testillä, jonka tulokset löytyvät Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä koiranetistä. 
* Katsoin Koiranetistä SPAID DNA-testin tulokset vuosilta 2016-11/2020. Normaaleja oli 2 kpl (koiralla ei ole kasvanutta riskiä sairastua), yksinkertaisia kantajia oli 14kpl (koiralla on riski sairastua SPAIDiin) ja kaksinkertaisia kantajia oli 4kpl (sairastuu todennäköisesti SPAIDiin). Lähde: https://jalostus.kennelliitto.fi/frmTerveys.aspx?R=309&A=2020
* Rodussa esiintyy myös atopiaa, sikaripunkkia, huulipoimun märkäistä ihotulehdusta ja nenätulehdusta.
* Hengitysteiden ihonalaiskudoksen turpeuden vuoksi rodussa esiintyy samanlaista hengitysteiden ahtautta kuin esim. englanninbulldogilla.
* Rotu on altis saamaan lämpöhalvauksen.
* Rotu on erittäin altis silmäluomien kiertymiselle, joka vaatii aikuisella koiralla esiintyessään leikkaushoidon. Sairaus on yleisempi niillä yksilöillä joilla on runsaasti ihopoimuja päässä. Rodussa esiintyy myös pentuiän silmäluomien kiertymää, joka voidaan hoitaa laittamalla silmäluomiin väliaikaiset aputikit. Koiraa jolla on pentuna jouduttu käyttämään aputikkejä ei tulisi käyttää jalostukseen ja tällainen pentu kannattaa silmätutkituttaa yli 6kk ikäisenä pysyvän silmäluomen kiertymisen varalta, joka vaatii leikkaushoidon.
* Polvien ristisideongelmia, polvilumpioiden sijoiltaanmenoa ja kintereiden yliojentumista (kinner saattaa taipua jopa eteenpäin koiran kävellessä) esiintyy johtuen rodulle tyypillisistä hyvin suorista takajaloista. Polven ristisidevaurio vaatii aina leikkaushoidon.
 
2010-11/2020 on tutkittu shar peiltä:
* 20 lonkat, joista 20% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 0%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla.
* 17 kyynärnivelet, joista 18%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 12%:lla.
* 112 polvet, joista 10%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 6%:lla.
* 105 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 3 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 14 koiraa keskimäärin 11 vuoden 4  kuukauden ikäisenä. 19 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 7 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. 5 koiraa oli kuollut iho- ja korvasairauksiin keskimäärin 3 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 5 koiraa oli kuollut immunologisiin sairauksiin keskimäärin 5 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 4 koiraa oli jouduttu lopettamaan käyttäytymishäiröiden takia 4 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. 4 koiraa oli kuollut munuaisten vajaatoimintaan keskimäärin 4 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 3 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin 2 vuoden 1 kuukauden ikäisenä.
 
Snautseri
* Terverakenteinen rotu, jolla ei ole sairauksille altistavia liioiteltuja ulkomuotopiirteitä.
* Kynnen levyepiteelikarsinomaa esiintyy koiraroduista eniten snautsereilla ja suursnautsereilla. Terveystietokantaan ilmoitetuista mustista snautsereista 5% on sairastunut levyepiteelikarsinomaan, p&s värisillä sairauden yleisyys on 1%. Hoitona on pikainen varpaan amputaatio, jolla voidaan ehkäistä etäpesäkkeet keuhkoissa.
* Vuoden 2003 terveyskyselyn mukaan 18%:lla mustista snautsereista hauraita lohkeilevia tai kuoriutuvia kynsiä. Kynsisairaus invalidisoi koiran pahoin. Pippurin & suolan värisillä snautsereilla ongelma on harvinaisempi. Ruotsissa kynsiongelmia on todettu 11%:lla mustista ja 4%:lla pippurin & suolan värisistä snautsereista.
* Keisarinleikkauksien määrä on viime vuosina kasvanut.
 
2010-11/2020 on tutkittu snautsereilta:
* 688 lonkat, joista 34% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 5%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla (2 koiralla).
* 545 kyynärnivelet, joista 7%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 2%:lla.
* 67 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
*534 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on  10 vuotta 9 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut  119 koiraa keskimäärin 13 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 140 koiraa keskimäärin 11 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Käyttäytymishäiriöiden vuoksi oli jouduttu lopettamaan 18 koiraa keskimäärin 5 vuoden 4 kuukauksen ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 13 koiraa keskimäärin 8 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. Selkäsairauksiin oli kuollut 8 koiraa keskimäärin 8 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 8 koiraa keskimäärin 8 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Mahalaukun kiertymään oli kuollut 2 koiraa keskimäärin 11-vuotiaana.
* 164 mustan snautserin keskimääräinen elinikä oli 9 vuotta 8 kuukautta. 23 oli kuollut vanhuuteen keskimäärin 13,5 vuoden ikäisenä.
* 370 pippuri&suola värisen snautserin keskimääräinen elinikä oli 11 vuotta 2 kuukautta.  96 oli kuollut vanhuuteen keskimäärin 13 vuoden 11 kuukauden ikäisenä.
 
Suursnautseri
* Suursnautserin terveenä pysymiseen on auttanut tarkka rotumääritelmä, jossa ei ole epäterveitä ulkomuotopiirteitä. Rotumääritelmä mainitsee mm. suuret sieraimet ja tiiviit silmäluomet, joiden ansiosta rodulla ei ole esiintynyt silmäluomen kiertymiä.
* Mustilla suursnautsereilla (ja mustilla snautsereilla) esiintyy huomattavasti muita koirarotuja enemmän pahalaatuista varpaan levyepiteelikarsinoomaa ja varpaan pahalaatuista melanoomaa.
* Rodussa esiintyy myös osteosarkoomaa, mutta sen yleisyydestä ei ole tietoa.
 
2010-11/2020 on tutkittu suursnautsereilta:
* 941 lonkat, joista 27% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 8%:lla. E-lonkkia oli 1%:lla.
* 896 kyynärnivelet, joista 13%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 4%:lla.
*  56 polvet, joista 0%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 840 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 10 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 138 koiraa keskimäärin 12 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 227 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 8 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. Yleisin syöpätyyppi oli imusolmukesyöpä, johon oli kuollut 31 koiraa keskimäärin 7 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 36 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauteen keskimäärin 7 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 21 koiraa oli kuollut immunologiseen sairauteen keskimäärin 6 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 19 koiraa oli kuollut epilepsiaan keskimäärin 5 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 19 koiraa oli kuollut sydänsairauteen (esim. kardiomyopatia) keskimäärin 6 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 18 koiraa oli jouduttu lopettamaan käyttäytymishäiriöiden vuoksi keskimäärin 4 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 18 koiraa oli kuollut selkäsairauteen keskimäärin 9 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 13 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 8 vuoden 8 kuukauden ikäisenä.
* 40 pippuri&suola värisen suursnautserin keskimääräinen elinikä oli 8 vuotta 8 kuukautta. 4 koiraa oli kuollut vanhuuteen keskimäärin 11 vuoden 4 kuukauden iässä.
*799 mustan suursnautserin keskimääräinen elinikä oli 8 vuotta 10 kuukautta. 133 koiraa oli kuollut vanhuuteen keskimäärin 12 vuoden 5 kuukauden ikäisenä.
 
Tanskalais-ruotsalainen pihakoira
* Ruotsalaiseen terveyskyselyyn saatiin vastauksia 462 koirasta. Kyselyn perusteella rotu on poikkeuksellisen terve esim. allergioita oli vain 4,5%:lla, kasvaimia 3,5%:lla, epilepsiaa 1,3%:lla, sydänvikaa 1,3%:lla.
* 15% suomalaisista pihakoirista kärsii anaalirauhasvaivoista ja käyvät tämän vaivan takia eläinlääkärissä vähintään kerran vuodessa.
* Suomessa pihakoirilla on todettu monenlaisia vakaviakin sairauksia, mutta ne ovat kaikki olleet yksittäistapauksia.
 
2010-11/2020 on tutkittu tanskalais-ruotsalaisilta pihakoirilta:
* 766 lonkat, joista 28% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 5%:lla. E-lonkkia oli 1%:lla.
*  179 kyynärnivelet, joista 1%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 1%:lla.
* 985 polvet, joista 7%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 3%:lla.
* 83 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 8 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 12 koiraa keskimäärin 14 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 9 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 9 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 4 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauteen keskimäärin 3 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 3 koiraa oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin 5 vuoden 2 kuukauden ikäisenä.
 
Tanskandoggi
* Englannin Kennelklubin terveystutkimuksessa yleisimmät kuolinsyyt tanskandogeilla olivat kardiomyopatia 23,4% ja mahalaukunkiertymä 14,9%.
* Mahalaukunkiertymä on rodulla yleinen ja johtaa nopeasti koiran kuolemaan ilman kiireellistä leikkaushoitoa ja usein myös hoidosta huolimatta. Suomen Kennelliiton kaikkien rotujen terveyskyselyn vastausten perusteella mahalaukun kiertymää on esiintynyt 9,4%:lla tanskandogeista ja 0,59%:lla muun rotuisista koirista.
* Syöpäsairaudet ovat rodulla yleisiä. Yleisin syöpätyyppi on aggressiivinen luusyöpä eli osteosarkooma. Kasvavan tai juuri kasvunsa päättäneen koiran luusyöpä on omistajalle suuri järkytys. Luusyöpä kehittyy usein kyynär-värttinäluun alaosaan. Luusyöpä oireilee voimakkaana ontumisena ja sitä ei voida hoitaa. Tämä nuoruuden luusyöpä on yleisin tanskandogilla, bernhardinkoiralla ja rottweilerilla. Rodussa esiintyy myös imusolmukesyöpää, ihokasvaimia, rasvapatteja ja pahalaatuisia nisäkasvaimia (jotka lähettävät etäpesäkkeitä keuhkoihin).
* Tanskandogeilla esiintyy silmäluomen sisäänpäin tai ulospäin kääntymistä yhteensä 14,2%:lla silmätutkituista 310 tanskandogista.
* Selkäsairauksista yleisin on spondyloosi, jota on löydetty 14,3%:lta vuonna 2016 tutkituista.
*  Kasvuajan virheellinen ruokinta aiheuttaa näin suurella rodulla mm. kasvuajan luustosairaus HOD:tä. Rodussa esiintyy myös osteokondroosia (joka ilmenee rustovaurioina yleisimmin olka-, kyynär-, polvi- tai kinnernivelessä) ja wobblerin syndroomaa (joka on yleisin juuri dobermanneilla ja tanskandogeilla), mutta näiden yleisyydestä % ei ole tietoa.
* Vuonna 2006 saatiin terveyskyselyllä tietoja 512 tanskandogista Saksassa, Itävallassa, Espanjassa ja Ranskassa.  Keskimääräinen elinikä oli 6,5 vuotta. Pitkäikäisimpiä olivat musta/harlekiinit joista 20% saavutti 10 vuoden iän. Keltaisista/tiikerijuovaisista 10 vuoden iän saavutti vain 10,5%. Yleisin terveysongelma on ontuminen. Lonkka- ja kyynärniveldysplasiat ovat rodussa harvinaisia, mutta näyttää siltä ettei luusto vain kestä koiran painoa. Liikuntaelimistön ongelmia on eniten musta/harlekiini väriryhmässä 22% ja vähiten keltainen/tiikerijuovainen 19,3%. Kuolemaan johtaneita sydänsairauksia oli eniten keltainen/tiikerijuovainen väriryhmässä 25% ja vähiten sinisillä 18,3%. Syöpä kuolinsyynä oli yleisin keltainen/tiikerijuovainen/musta värisillä 21% ja harvinaisin sinisillä 13,6%.
 
2010-11/2020 on tutkittu tanskandogeilta:
* 1087 lonkat, joista 33% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 8%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla (4 koiralla).
* 1082 kyynärnivelet, joista 12%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 4%:lla.
* 100 polvet, joista 1%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 0%:lla.
* 1779 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 6 vuotta 7 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 281 koiraa keskimäärin 9 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 255 koiraa keskimäärin 7 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Yleisin syöpätyyppi oli luusyöpä johon oli kuollut 71 koiraa keskimäärin 6 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 130 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 6 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 114 koiraa kuoli sydänsairauksiin (yleisin kardiomyopatia) keskimäärin 5 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. 73 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 5 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Näistä 6 kpl oli polven ristisidevaurioita. 65 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin (yleisin spondyloosi) keskimäärin 6 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 43 koiraa oli jouduttu lopettamaan käytöshäiriöiden (yleisin vihaisuus) takia keskimäärin 3 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Immunologisiin sairauksiin oli kuollut 19 koiraa keskimäärin 5 vuoden 3 kuukauden ikäisenä.
* 800 keltaisen/tiikerijuovikkaan tanskandogin keskimääräinen elinikä oli 6 vuotta 9 kuukautta. 123 koiraa oli kuollut vanhuuteen keskimäärin 9 vuoden 7 kuukauden ikäisenä.
* 717 mustan/harlekiinin tanskandogin keskimääräinen elinikä oli 6,5 vuotta. 122 koiraa oli kuollut vanhuuteen keskimäärin 10-vuotiaana.
*246 sinisen tanskandogin keskimääräinen elinikä oli 6,5 vuotta. 34 koiraa oli kuollut vanhuuteen keskimäärin 10-vuotiaana.
 
Tiibetinmastiffi
* Kilpirauhasen vajaatoiminta 9,8%:lla.
* Niukat takajalkojen kulmaukset altistavat koiran ristisidevammoille. Polven ristisidevaurioita 8,2%:lla . Vaatii leikkaushoidon.
 
2010-11/2020 on tutkittu tiibetinmastiffeilta:
*  374 lonkat, joista 37% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 19%:lla. E-lonkkia oli 6%:lla.
* 365 kyynärnivelet, joista 18%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 11%:lla.
* 150 polvet, joista 6%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 1%:lla.
* 297 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 7 vuotta 11 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut  79 koiraa keskimäärin 12 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 39 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 8 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. 26 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 5 vuoden 9 kuukauden ikäisenä, näistä 8kpl oli polven ristisidevaurioita. 14 koiraa oli jouduttu lopettamaan käytöshäiriöiden (yleisin salakavaluus ja arvaamattomuus) takia keskimäärin 3 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 4 koiraa oli kuollut sydänsairauksiin keskimäärin 5 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. 2 koiraa oli kuollut mahalaukun kiertymään keskimäärin 5 vuoden 6 kuukauden ikäisenä.
 
 
FCI 9
 
Bichon frise
* Yleisimpiä terveysongelmia ovat: silmävuoto (esiintyy lähes kaikilla jonkun verran), virtsakivet (yleensäkin kääpiöroduilla on kohonnut riski virtsakiviin johtuen virtsateiden kapeasta läpimitasta), sydänviat, patella luksaatio, harmaakaihi, allergiat (kohtalaisen yleinen rodussa) ja nisäkasvaimet.
* Polven ristisidevaurio oli 1,8%:lla  terveyskyselyyn vastanneista 1100 bichonista.
 
2010-11/2020 on tutkittu bichon friseiltä:
* 62 lonkat, joista 43% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 11%:lla. E-lonkkia oli 3%:lla.
* 15 kyynärnivelet, joista 0%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla.
* 1902  polvet, joista 19%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 5%:lla.
* 905 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 10 vuotta 10 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 229 koiraa keskimäärin 13 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 131 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 10 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Yleisin syöpätyyppi oli nisäkasvaimet, joihin oli kuollut 20 koiraa keskimäärin 11 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 50 koiraa keskimäärin 11-vuotiaana. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 21 koiraa keskimäärin 9 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. Yleisin oli polven ristisidevaurio, jonka takia oli kuollut 5 koiraa keskimäärin 11 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Munuaisten vajaatoimintaan oli kuollut 13 koiraa keskimäärin 11 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Virtsakivien takia oli kuollut 13 koiraa keskimäärin 11-vuotiaana. Kohtutulehdukseen oli kuollut 9 koiraa keskimäärin 10 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Cushingin tautiin oli kuollut 9 koiraa keskimäärin 11 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. Selkäsairauksiin oli kuollut 3 koiraa keskimäärin 10 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Mahalaukun kiertymään oli kuollut 1 koira 10 vuoden 11 kuukauden ikäisenä.
 
Bostoninterrieri
* Harnaakaihia esiintyy runsaasti. Vuosina 2006-2016 silmätarkastetuista 1466 bostoneista 190 sai harmaakaihidiagnoosin. Kaihin yleisyys rodussa on siis 13%. Bostoninterriereillä esiintyy myös nuoruusiän kaihia joka alkaa yleensä alle 4-vuotiaana, mutta ensimmäiset muutokset saattavat näkyä jopa alle vuoden ikäisenä. Nuoruusiän kaihiin on olemassa geenitesti, mutta rodulla esiintyy myös muita harmaakaihi muotoja, joihin ei ole geenitestiä.
* Bostoninterrierin silmät ovat usein suuret ja ulkonevat, eivätkä silmäluomet sulkeudu täydellisesti. Tämä aiheuttaa silmän keskiosan kuivumista. Silmät ovat myös alttiit vaurioitumaan esim. toisen koiran kanssa leikkiessä/oksan raapaisu tms.
* Lyhytkuonoisten koirien hengitystiet ovat ahtaammat kuin normaalikuonoisilla roduilla. Terveyskyselyn perusteella 43,7%:lla on omistajien mukaan hengitysvaikeuksia esim. rohinaa kiihtyessä.
* Syringomyeliaa esiintyy yleisesti lyhytkalloisilla roduilla. Bostoninterriereitä ei tutkita syringomyelian osalta mutta yhdistyksen tiedossa on syringomyeliaa sairastavia yksilöitä.
* Synnytyksissä joudutaa usein turvautumaan keisarinleikkauksiin.
* Lisäksi bostoninterriereillä esiintyy jonkun verran mm. silmäluomen kiertymisiä, nivelrikkoa, spondyloosia, hemivertebrata eli puolinikamaa (erittäin kivulias), epilepsiaa, mopsien aivotulehdusta, furunkuloosia, hiivan liikakasvua, virtsakiviä ja anaalirauhasvaivoja. Hammaskiveä muodostuu kuten muillekin pienille roduille.
 
2010-11/2020 on tutkittu bostoninterriereiltä:
* 89 lonkat, joista 32% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 7%:lla. E-lonkkia oli 3%:lla.
* 72 kyynärnivelet, joista 4 %:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla.
* 1324 polvet, joista 14%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 6%:lla.
* 277 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 11 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut  87 koiraa keskimäärin 12 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 37 koiraa keskimäärin 8 vuoden 8 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 12 koiraa keskimäärin 8 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. Epilepsiaan oli kuollut 8 koiraa keskimäärin 6-vuotiaana. Hengitystiesairauksiin oli kuollut 6 koiraa keskimäärin 7 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Immunologiseen aivokalvontulehdukseen oli kuollut 6 koiraa keskimäärin 6 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 4 koiraa keskimäärin 6 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Selkäsairauksiin oli kuollut 3 koiraa keskimäärin 1 vuoden 11 kuukauden ikäisenä.
 
Cavalier kingcharlesinspanieli
*Cavalierille tyypillinen sydänvika on mitraaliläppävuoto. Vuosina 2012-2018 kuunneltiin 1793 yli 5-vuotiaan cavalierin sydän, joista 22%:lla oli sivuääni. Pentua hankkiessa jos pennun vanhemmat ovat alle 5-vuotiaita on hyvä varmistua että pennun isovanhempien sydän on kuunneltu terveeksi koiran ollessa ainakin 5-vuotias tai vanhempi. Sivuääni ilmenee cavaliereilla usein vasta 5-vuotiaana ja koirien ensimmäiset viralliset sydänkuuntelut tehdään usein nuorille (18kk ikäisille) koirille jolloin vika ei vielä ilmene.
* Chiari-epämuodostumassa kallo on liian ahdas, jolloin aivoille jää liian vähän tilaa, nestekierto aivoissa häiriintyy ja pahimmillaan pikkuaivot työntyvät selkäydinkanavaan estäen selkäydinnesteen normaalin kierron. Tällöin selkäytimen sisälle muodostuu aivoselkäydinnesteen täyttämä ontelo tai onteloita ja tätä tilaa kutsutaan syringomyeliaksi. Syringomyelia aiheuttaa koiralle hermokipua kaularangan alueelle ja osa saa hermovaurioista johtuvia oireita. Tyypillistä on esim. yliherkkyys kosketukselle, ilman vimmattu rapsuttaminen takajalalla, pään vimmattu hinkkaaminen maahan, vingahtelu yms. 2012-2018 tutkittiin 540 cavalieria magneettikuvauksella. Näistä ainoastaan 2:lla (0,4%) cavalierin kingcharlesinspanielilla ei ollut syringomyelialle altistavaa chiarin epämuodostumaa. Voidaan siis sanoa että Chiarin epämuodostuma on lähes kaikilla (99,6%:lla) cavalierin kingcharlesinspanieleilla. 35% (189 kpl) 540:stä tutkitusta cavaliereista sairastaa syringomyeliaa (SM2). Jalostuksen tavoiteohjelma ei kerro kuinka moni cavaliereista on täysin terveitä sillä se niputtaa tulokset SM0 (terve, keskuskanavan laajentuma 0-0,9mm) ja SM1 (keskuskanavan laajentuma alle 2mm) yhteen. Chiarin epämuodostuma diagnoosin saaneista cavalieresta noin 35% oireilee, saman diagnoosin saaneista ihmisistä oireilee 80%, herättää kysymyksen huomaavatko omistajat koiran oireilua?)
* Erittävästä keskikorvan tulehduksesta (=PSOM) kärsii 52,5% 319:sta tutkitusta cavalierista. Oireet voivat olla kuurous, tasapaino-ongelmat ja kipu. Sairaus johtuu korvatorven epänormaalista toiminnasta. Normaalisti toimiva korvatorvi aukeaa nielaistessa tasaten paineen välikorvassa. Sairauden edetessä paine välikorvassa kasvaa ja aiheuttaa kipua.
* Episodic falling sydroomaa esiintyy yksivärisillä cavaliereilla. 120 tutkitusta black and tan värisestä cavalierista 34,2% oli sairauden kantajia ja 6,7% sairaita. 130 tutkitusta ruby värisestä cavalierista 36,2% oli sairauden kantajia ja 5,4% sairaita. Blenheim ja tricolour värisiä cavaliereja on tutkittu yhteensä 199 kpl, joista vain 3% oli sairauden kantajia eikä sairaita koiria tavattu lainkaan. Oireet ilmenevät koiran kiihtyessä tai fyysisessä rasituksessa. Koira ei kykene yhtäkkiä rentouttamaan lihaksiaan ja kaatuu eteen tai sivulle. Koira ei menetä kohtauksessa tajuntaansa.
* Cavaliereilla esiintyy yleisesti rakennevikaa, jossa pehmeä kitalaki on liian pitkä ja tukkii hetkellisesti henkitorven. Tämä rakennevika liittyy brakykefaaliseen kalloon ja on yleinen kaikilla lyhytkuonoisilla roduilla.
* Rodussa esiintyy melko yleisesti alentunutta kuuloa ja jopa kuuroutta eteenkin vanhemmalla iällä. Joissain suvuissa kuuroutta on havaittu nuorella iällä. BAER-kuulotesti on vuosina 2007-2013 tehty 408 cavalierille, joista 27,7%:lla todettiin alentunut kuulo joko toisessa tai molemmissa korvissa. Täysin kuuroja oli 0,5%.
 
2010-11/2020 on tutkittu cavalier kingcharlesinspanieleilta:
* 75 lonkat, joista 44% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 23%:lla. E-lonkkia oli 7%:lla.
* 61 kyynärnivelet, joista 3%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla.
* 3482 polvet, joista 9%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 3%:lla.
* 2408 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 9 vuotta 3 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 417 koiraa keskimäärin 12 vuoden 0 kuukauden ikäisenä. 558 koiraa oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin 9 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Yleisin sydänsairaus oli läppävika. 175 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 9 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 52 koiraa oli kuollut syringomyeliaan keskimäärin 5-vuotiaana. 32 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsairauksiin keskimäärin 8 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 30 koiraa oli kuollut munuaisten vajaatoimintaan keskimäärin 6 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. 29 koiraa oli kuollut kohtutulehdukseen keskimäärin 9 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 24 koiraa oli kuollut selkäsairauteen keskimäärin 10-vuotiaana, näistä 7kpl oli mäyräkoirahalvauksia ja 3kpl takapäänhalvaantumisia. 16 koiraa oli kuollut immunologisiin sairauksiin keskimäärin 4 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. 15 koiraa oli kuollut epilepsiaan keskimäärin 7 vuoden 9 kuukauden ikäisenä.
 
Chihuahua
* Jalostuksen tavoiteohjelmassa on ainoastaan lueteltu rodussa esiintyviä sairauksia, mutta niiden yleisyydestä ei ole tietoa. Rodussa esiintyy mm. Chiarin epämuodostumaa, syringomyeliaa, vesipäätä (rodun alttius vesipäälle saattaa johtua pyöreästä kallosta ja vaikeista synnytyksistä) ja sydämen läppävikaa. Harmaakaihi tapauksia on useita joka vuosi.
* Chihuahualla on huonontunut kyky varastoida sokeria elimistöönsä. Hypoglykemia on tila jossa veren sokeriarvo laskee vaarallisen alas ja chihuahualla on tähän valitettavasti taipumusta. Oireena on heikkous, tärinä ja krampit. Hoitamattomana tila johtaa kuolemaan.
* Maitohampaat eivät usein vaihdu normaalisti, vaan ne joudutaan poistamaan eläinlääkärissä. Aikuisilla koirilla yleisiä ongelmia ovat hammaskivi, parodontiitti ja hammasjuuripaiseet. Hammaspuutoksia ja purentavikoja esiintyy runsaasti.
* Synnytysvaikeuksia on runsaasti tai koiria keisarileikataan varmuuden vuoksi. Noin 39%:ssa 103 synnytyksestä on päädytty keisarinleikkaukseen.
 
2010-11/2020 on tutkittu chihuahuilta:
* 39 lonkat, joista 26% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 8%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla.
* 19 kyynärnivelet, joista 5%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 0%:lla.
* 7029 polvet, joista 26%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 12%:lla (871 koiralla).
* 1570 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 9 vuotta. Vanhuuteen oli kuollut  309 koiraa keskimäärin 12 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 237 koiraa oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin 10 vuoden 5 kuukauden ikäisenä. Yleisin sydänsairaus oli läppävika. 92 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 9 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 25 koiraa oli kuollut luusto- ja nivelsaitauksiin keskimäärin 7 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. 22 koiraa oli kuollut synnytysvaikeuksien tai keisarinleikkauksen komplikaatioiden takia keskimäärin 3 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 17 koiraa oli kuollut epilepsiaan keskimäärin 5 vuoden 11 kuukauden ikäisenä. 14 koiraa oli kuollut keskushermoston kehityshäiriöön esim. vesipää/syringomyelia keskimäärin 4 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. 12 koiraa oli kuollut selkäsairauksiin keskimäärin 6 vuoden 8 kuukauden ikäisenä, näistä 3 kpl oli mäyräkoirahalvauksia. Rodun keskimääräistä elinikää alentaa nuorten koirien tapaturmaiset kuolemat (158 kpl), rodun pieni koko altistaa vakaville tapaturmille.
* 848 pitkäkarvaisen chihuahuan keskimääräinen elinikä oli 9 vuotta 4 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 183 koiraa keskimäärin 12 vuoden 11 kuukauden ikäisenä.
* 722 lyhytkarvaisen chihuahuan keskimääräinen elinikä oli 8 vuotta 7 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 126 koiraa keskimäärin 12 vuoden 7 kuukauden ikäisenä.
* Vuonna 2020 tutkittiin magneettikuvauksella 7 chihuahuan päät, joista 4:llä oli lievempi 1-asteinen chiarin epämuodostuma ja 3:lla 2-asteinen chiarin epämuodostuma. 2:lla koiralla oli SM1 eli keskuskanavan laajentuma, mutta ei syringomyeliaa. Vuonna 2019 tutkittiin 1 chihuahua, jolla oli 1-asteinen chiarin epämuodostuma mutta ei syringomyeliaa. Vuonna 2018 tutkittiin 6 chihuahuaa, joilla kaikilla oli 2-asteinen chiarin epämuodostuma ja yhdellä syringomyelia (SM2). Vuonna 2017 tutkittiin 1 chihuahua jolla oli 2-asteinen chiarin epämuodostuma ja syringomyelia (SM2).
 
 
Coton de tulear
* Rotu on pitkäikäinen, jopa 17-18-vuotiaiksi eläneitä yksilöitä on tiedossa. Rodussa on yli 10-vuotiaita koiria, jotka ovat olleet terveitä koko ikänsä.
* Jalostustoimikunnan kyselyyn vastanneet eläinlääkärit ovat kertoneet cotoneja näkyvän vastaanotolla lähinnä polvileikkauksissa ja hammashoidossa. Polven ristisidevammoja esiintyy cottoneilla melko paljon eläinlääkäreiden mukaan.
* Vakuutusyhtiö LähiTapiolan mukaan cotonit ovat kohtuullisen terveitä koiria ja terveempiä kuin esim. bichon friset. Cotoneille haetaan vakuutuskorvauksia yleensä silmä-, korva- ja ihosairauksien takia, sekä suolisto- ja virtsatiesairauksien takia. Pienenä rotuna se on altis myös  murtumille, luksaatioille ja venähdyksille esim. putoamistilanteissa tai muissa tapaturmissa.
* Jalostustoimikunnan tiedossa on 30 välilevyjen rappeumaa sairastavaa cotonia. Rappeutuneisiin välilevyihin tulee helposti tyrä ja tilaa kutsutaan mäyräkoirahalvaukseksi. Kaikki koirat eivät ole parantuneet leikkauksestakaan huolimatta.
* Rotumääritelmän mukaan cotonilla kuuluu olla suorat etujalat, mutta rodussa esiintyy osteokondrodysplasiaa eli käyriä etujalkoja. Jos varpaat tai tassut kääntyvät ulospäin  ennen 6kk ikää, voi vaiva aiheuttaa pahoja muutoksia kyynärniveleen, jopa kyynärnivelen sijoiltaanmenon. Paksu turkki helposti peittää kääntyneet jalat, joten ongelman yleisyydestä ei ole tietoa.
* Terveyskyselyjen mukaan monet cotonit kärsivät ihon, korvien ja tassujen hiivatulehduksista.
* Hammaskivi ja suutulehdukset ovat rodussa yleisiä. Eläinlääkäreiden mukaan tyypillinen hammaskiven poistoon tai parodontiitin hoitoon tuleva potilas on "pieni valkoinen koira".
 
2010-11/2020 on tutkittu coton de tuleareilta:
* 206 lonkat, joista 45% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 7%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla (1 koiralla). Lonkkia on alettu tutkia vasta viime vuosina.
* 125 kyynärnivelet, joista 8%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 2%:lla.
* 2263 polvet, joista 19%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 3%:lla (64 koiralla).
*643 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 10 vuotta 5 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 139 koiraa keskimäärin 14 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. 77 koiraa oli kuollut syöpään keskimäärin 10 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin on kuollut 45 koiraa keskimäärin  11 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Selkäsairauksiin on kuollut 37 koiraa keskimäärin  7 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Yleisin selkäsairaus (24kpl) on ollut mäyräkoirahalvaus keskimäärin 7-vuotiaana. Luusto- ja nivelsairauksiin on kuollut 20 koiraa keskimäärin 7 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Käytöshäiriöiden takia on jouduttu lopettamaan 19 koiraa keskimäärin 6 vuoden 10 kuukauden ikäisenä. Yleisin käytöshäiriö on ollut salakavaluus ja arvaamattomuus. Monesta koirasta kuolinsyy on jätetty ilmoittamatta.
 
 
Havannankoira
* Useita havannankoiria on jouduttu leikkaamaan polvilumpioiden sijoiltaanmenon vuoksi.
* Terveyskyselyllä yhdistys on saanut tietoa 159 havannankoirasta: 54,7%:lla oli hammaskiveä, 17 %:lla käyrät eturaajat, 9,4%:lla syöpä tai kasvaimia, 7,5%:lla sydänongelmia, 5,7%:lla allergia ja 5,7%:lla nivelrikko.
* Havannankoirilla esiintyy etujalkojen kyynär- tai värttinäluun eriasteista kaareutumista, mikä voi aiheuttaa muutoksia kyynärniveleen.. Vaiva alkaa oireilla ontumisella 6-7 kuukauden iässä ja myöhemmin niveleen voi kehittyä nivelrikkoa.
* Välilevyjen rappeutumista esiintyy tyypillisesti matalaraajaisilla roduilla. Välilevyjen kalkkeutuminen altistaa mäyräkoirahalvaukselle. Havannankoirille IDD-tutkimuksia ollaan tehty vasta vuodesta 2016 alkaen. 2016-2017 tutkittiin 42 havannankoiran välilevyt, joista 17 (40,5%:lla) oli vähintään 1 kalkkeutunut välilevy.
* Eläinlääkäriasemille tehdyn terveyskyselyn perusteella maitohampaiden poisto oli toiseksi yleisin havannankoirille tehty toimenpide ja se oli suoritettu 16%:lle eläinlääkäriasemilla käyneille havannankoirille (704 koirasta saatiin tietoja).
 
2010-11/2020 on tutkittu havannankoirilta:
* 213 lonkat, joista 51% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 12%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla.
* 166 kyynärnivelet, joista 12%:lla todettiin kyynärnivelen kasvuhäiriö (1-3-asteinen). Vaikeampia (2-3) kasvuhäiriön asteita todettiin 4%:lla.
* 2537 polvet, joista 17%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 4%:lla.
* 601 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 10 vuotta 7 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 160 koiraa keskimäärin 14 vuoden 1 kuukauden ikäisenä. Syöpään oli kuollut 80 koiraa keskimäärin 10 vuoden 7 kuukauden ikäisenä. Sydänsairauksiin oli kuollut 46 koiraa keskimäärin 11 vuoden 2 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin oli kuollut 29 koiraa keskimäärin 8-vuotiaana. Mäyräkoirahalvaukseen oli kuollut 8 koiraa keskimäärin 8 vuoden 3 kuukauden ikäisenä.
 
Japanese chin
* Silmäluomen sisäänpäin kiertyminen on rodussa yleinen ongelma ja liittyy lyhyeen kuonoon. Myös harmaakaihia ja lasiaisen rappeumaa esiintyy rodussa paljon. Japanese chiniltä puuttuvat normaalit kulmakaaret ja sen silmäkuopat ovat matalat. Tämän vuoksi japanese chinin ulkonevat silmät ovat alttiita silmävammoille.
* Rodussa esiintyy mm. välilevyongelmia, epilepsiaa, synnytysvaikeuksia, trakea kollapsia ja kuuroutta, mutta sairauksien yleisyydestä ei ole tietoa.
* Rodulla tavataan eri suuntiin katsovia silmiä, mikä on yksi vesipään oireista. Myös pyöreä kallo altistaa vesipäälle. On mahdollista että rodussa esiintyvät epileptiset kohtaukset liittyvät vesipäähän.
* Brakykefaalinen eli lyhytkuonoinen rotu, joten hengitysvaikeuksia saattaa olla. Lyhytkuonoisilla koirilla on usein epämuodostumia hengitysteissä esim. ahtaita sieraimia, pitkää pehmeää kitalakea, sekä henkitorven ja keuhkoputkien vajaakehitystä. Jos koiran nenänielu on ahtautunut, koira hengittää jatkuvasti suun kautta, läähättää lähes koko ajan ja uni on katkonaista. Koirat eivät pysty nukkuessaan hengittämään suun kautta ja siksi ne heräilevät jatkuvasti. Joillakin japanese chineillä on havaittu lieviä hengitysvaikeuksia ja muutamia on jouduttu lopettamaan henkitorven kollapsin takia.
 
2010-11/2020 on tutkittu japanese chineiltä:
* 2 lonkat, joista 0% oli lonkkavikaisia (C-E). Keskivaikeita (D) ja vaikeita (E) lonkkavikoja oli 0%:lla. E-lonkkia oli 0%:lla.
*  0 kyynärnivelet.
*  285 polvet, joista 32%:lla todettiin polvilumpion sijoiltaanmeno (1-4-asteinen). Vaikeampia sijoiltaanmenoja 2-4-asteisia todettiin 18%:lla.
* 310 elinikätilaston perusteella rodun keskimääräinen elinikä on 8 vuotta 7 kuukautta. Vanhuuteen oli kuollut 54 koiraa keskimäärin 11 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. 77 koiraa oli kuollut sydänsairauteen keskimäärin 9-vuotiaana. 10 koiraa on kuollut syöpään keskimäärin  9 vuoden 6 kuukauden ikäisenä. Selkäsairauksiin on kuollut 8 koiraa keskimäärin 6 vuoden 3 kuukauden ikäisenä. Hermostollisiin sairauksiin (esim. epilepsia, vesipää, syringomyelia) on kuollut 6 koiraa keskimäärin 6 vuoden 9 kuukauden ikäisenä. Luusto- ja nivelsairauksiin on kuollut 6 koiraa keskimäärin 5 vuoden 4 kuukauden ikäisenä. Hengitystiesairauksiin on kuollut 5 koiraa keskimäärin 6 vuoden 3 kuukauden ikäisenä.
* 2016-2020 tehtiin 1 japanese chinille aivojen magneettikuvaus ja löydäksenä oli 2-asteinen chiarin epämuodostuma mutta ei syringomyeliaa.
 
JATKUU... Lisäilen rotuja vähitellen.
 
 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Kyynärnivelen kasvuhäiriön (dysplasia) yleisyys 166 koirarodulla

Lonkkavian yleisyys 166 koirarodulla